Sari la conținut

Hotărârile Consiliului Local 2020-2023

Hotărâri din anul 2023

HCL nr 53 din 29 iunie 2023 priv. aprob. SF a ind teh.ec, a dev. gen. si depunerea cererii de finantare ptr ob de invest – Construire si dotare Corp Nou si reabilitare modernizare extindere Corp C2 ScoaDescarca
HCL nr 52 din 29 iunie 2023 priv admiterea org si desfasurarii de catre gest. fondurilor cinegetice a actiunilor de alungare si de recoltare a ex. de anim. salbatice care produc pagube culturilor agricoDescarca
HCL nr 51 din 29 iunie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com Cuza Voda, jud Calarasi, pe anul 2023 – Sursa ADescarca
HCL nr 50 din 29 iunie 2023 privind aprobarea SF, a indic tehnico-ec si a dev gen ptr ob de inv. Asigurarea infrastructurii ptr transportul verde prin constr de piste de biciclete pe raza com Cuza VodaDescarca
HCL nr 49 din 29 iunie 2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2022 in anul 2023 in suma de 47000 leiDescarca
HCL nr 48 din 29 iunie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general ptr ob de investitie Reparatii retea alimentare cu apaDescarca
HCL nr 47 din 9 iunie 2023 priv aprob prel duratei de executie a proiectulu si a viabil scrisorii de garantie bancara emisa de FGCR IFN ptr finantarea ob de inv Modernizarea si dotarea caminului culturaDescarca
HCL nr 46 din 9 iunie 2023 privind aprobarea DALI a indicatorilor teh. economici si a dev gen ptr ob de invest Reabilitare sediu serviciu public de alim cu apa si canalizare din com Cuza VodaDescarca
HCL nr 45 din 30 mai 2023 privind aprobarea infiintarii unei piete volante in com Cuza Voda sat Ceacu jud Calarasi si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a pietei volanteDescarca
HCL nr 44 din 30 mai 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023 – Sursa ADescarca
HCL nr 43 din 30 mai 2023 privind transmiterea live video si audio a sedintelor consiliului local al com Cuza Voda si aprobarea unor masuri de imbunatoatire a actului de transparenta decizionalaDescarca
HCL nr 42 din 30 mai 2023 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2022 in anul 2023 in suma de 525000 leiDescarca
HCL nr 41 din 23 mai 2023 privind participarea comunei Cuza Voda la parteneriatul Leader cu denumirea Asociatia Grupul de Actiune Baraganul de Sud EstDescarca
HCL nr 40 din 28 aprilie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023 – Sursa ADescarca
HCL nr 39 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea contului de executie al UAT comuna Cuza Voda pe trim I al anului 2023Descarca
HCL nr 38 din 28 aprilie 2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii cu aparatul de specialitate al primarului com Cuza Voda jud Calarasi pentru anul 2023Descarca
HCL nr 37 din 28 aprilie 2023 privind stabilirea taxelor de inchiriere (cheltuieli utilitati) ptr spatiile si obiectele de inventar din incinta caminelor culturale incepand cu anul 2023Descarca
HCL nr 36 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a caminelor culturale din com Cuza Voda jud CalarasiDescarca
HCL nr 35 din 28 aprilie 2023 privind infintarea serviciului social Ingrijire persoane varstnice la domiciliu in subordinea SPASDescarca
HCL nr 34 din 28 aprilie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Cons local Cuza Voda jud Calarasi ptr o perioada de 3 luni mai – iulie 2023Descarca
HCL nr 33 din 28 aprilie 2023 privind modif si compl art 1 si 2 din HCL nr 95 din 2022 privind actualizarea ind tehnico economici ai ob Modernizarea si dotarea caminului cultural din Cuza Voda jud CalarasDescarca
HCL nr 32 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea Imnului com Cuza Voda jud CalarasiDescarca
HCL nr 31 din 28 aprilie 2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale in com Cuza Voda cu rata inflatiei de 13,8% pentru anul 2024Descarca
HCL nr 30 din 28 aprilie 2023 privind aprobare PUZ Infiintare centrala electrica fotovoltaica com Cuza Voda, beneficiar SC Danube Power Renewables SRLDescarca
HCL nr 29 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Locala a com Cuza Voda jud Calarasi ptr perioada 2021 2027Descarca
HCL nr 28 din 23 martie 2023 privind aprobarea inchirierii prin atrib directa a unui lot de 20 ha, categ fol arabil din izlaz pretul de inchiriere si medelul de contractDescarca
HCL nr 27 din 23 martie 2023 privind aprobarea PT a indic tehnico ec actualizati si a devizului gen actualizat ptr ob de invest Modernizare drumuri de interes local in com Cuza Voda jud CalarasiDescarca
HCL nr 26 din 23 martie 2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor eligibile in cadrul proiectului Road Safety Outdoor EducationDescarca
HCL nr 25 din 23 martie 2023 privind aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizatiei de funct avizului program de functionare si acordului de funct a agentilor ec din com Cuza Voda jud CalarasiDescarca
HCL nr 24 din 23 martie 2023 privind aprobare inchirierii unor suprafete de pasune suprafete de pasune disp inchirierii in 2023 prin atribuire directa cresc de animale precum si pretul de inchiriereDescarca
HCL nr 23 din 23 martie 2023 privind modif contr de inchiriere ptr suprafetele de pasune aflate in domeniul privat al com Cuza Voda si aprobarea actului aditional nr 1 la contr de inchiriere 4 din 2022Descarca
HCL nr 22 din 23 martie 2023 privind rezilierea unor contracte de inchiriere ptr suprafetele de pasune aflate in domeniul privat al com Cuza Voda jud CalarasiDescarca
HCL nr 21 din 23 martie 2023 privind aprobarea contului de executie al UAT comuna Cuza Voda pe trim IV al anului 2022Descarca
HCL nr 20 din 23 martie 2023 privind aprobarea listei de investitii a comunei Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023Descarca
HCL nr 19 din 23 martie 2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2022 in anul 2023 in suma de 230000 leiDescarca
HCL nr 18 din 23 martie 2023 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in com Cuza Voda jud Calarasi pentru anul 2023Descarca
HCL nr 17 din 23 martie 2023 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al com Cuza Voda jud Calarasi PAAR pentru anul 2023Descarca
HCL nr 16 din 15 martie 2023 privind aprobarea depunerii proiectului Dezvoltarea infrastructurii educationale a Scolii gimnaziale nr 1 si a Gradinitei cu program normal din com Cuza Voda jud CalarasiDescarca
HCL 15 din 21 februarie 2023 privind modificarea HCL nr 98 din 2022, priv. aprobarea valorificarii unui lot din izlazul comunal, prin diminuarea supr de teren arabil cu 20 haDescarca
HCL 14 din 21 februarie 2023 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei CS Zarea Cuza Voda 2016, in anul 2023Descarca
HCL 13 din 21 februarie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com Cuza Voda, jud Calarasi, pe anul 2023 – sursa ADescarca
HCL 12 din 21 februarie 2023 privind aprobarea Programului manifestarilor culturale, artistice, sportive, social educative si religioase ce se vor desfasura in com Cuza Voda, jud Calarasi in anul 2023Descarca
HCL 11 din 21 februarie 2023 privind acordarea de facilitati fiscale si aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de inchiriere nr 8808 din 24 nov 2022 cu SC ACUD BENEFIC SRLDescarca
HCL 10 din 21 februarie 2023 privind acordarea de facilitati fiscale si aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de inchiriere nr 53 din 5 ian 2023 cu Cabinetul Medical Stomatologie Dobre CatalinDescarca
HCL nr 9 din 6 februarie 2023 privind aprobarea bugetului local de venturi si cheltuieli al comunei Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023Descarca
HCL nr 8 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) si UAT Cuza VodaDescarca
HCL nr 7 din 31 ianuarie 2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022Descarca
HCL nr 6 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2023Descarca
HCL nr 5 din 31 ianuarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi pentru o perioada de 3 luni – februarie-aprilie 2023Descarca
HCL nr 4 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea depunerii proiectului Extindere retea canalizare menajera, extindere statie de epurare, racorduri, extindere retea apa potabila si bransamente com Cuza VodaDescarca
HCL nr 3 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor eligibile in cadrul proiectului ACTIV Activitati educationale nonformale pentru dezvoltarea elevilorDescarca
HCL nr 2 din 20 ianuarie 2023 privind validarea dispozitiei primarului nr 4 din 5 ian 2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A din excedentul bugetului localDescarca
HCL nr 1 din 20 ianuarie 2023 privind validarea dispozitiei primarului nr.343 din 22 dec 2022 privind rectificarea bugetului local al com Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2022Descarca

Hotărâri din anul 2022

HCL nr 113 din 20 dec 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Voda pe anul 2022 Sursa ADescarca
HCL nr 112 din 20 dec 2022 privind modificarea si completarea HCL nr32 din 2022 privind aprobarea programului manifestarilor culturale artistice sportive etc ce se desfasoara in com Cuza Voda in 2022Descarca
HCL nr 111 din 20 dec 2022 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr 36 din 2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Cuza VodaDescarca
HCL nr 110 din 20 dec 2022 privind aprobarea zonelor de amplasare a containerelor pentru reciclare selectivă PETuri doze sticla carton hartieDescarca
HCL nr 109 din 20 dec 2022 privind aprobarea initierii etapei studiului de fezabilitate a investitiei Construire si dotare centru de zi in comuna Cuza Voda jud CalarasiDescarca
HCL nr 108 din 20 dec 2022 privind aprobarea initierii etapei studiului de fezabilitate a investitiei Reabilitare modernizare si extindere Sc Gimnaziala Cuza VodaDescarca
HCL nr 107 din 20 dec 2022 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor CiocanestiDescarca
HCL nr 106 din 20 dec 2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Cuza Voda din anul 2021 in anul 2022 în suma de 313000 leiDescarca
HCL nr 105 din 20 dec 2022 privind aprobarea DALI a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Reabilitare apa potabila in com Cuza VodaDescarca
HCL nr 104 din 20 dec 2022 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului si a valabilitatii scrisorii de garantie bancara emisa de FGCR IFN SADescarca
HCL nr 103 20 dec 2022 privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2023 2024 in comuna Cuza Voda judetul CalarasiDescarca
HCL nr 102 din 20 dec 2022 privind aprobarea taxelor si tarifelor Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Cuza Voda județul Calarasi pentru anul 2023Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 101 din 29 nov 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Vodă pe anul 2022 Sursa ADescarca
Hotarare Consiliu Local nr 100 din 29 nov 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei cuza Voda pe anul 2022 sursa GDescarca
Hotarare Consiliu Local nr 99 din 29 nov 2022 privind impozitele si taxele localeDescarca
Hotarare Consiliu Local nr 98 din 29 nov 2022 privind aprobarea valorificarii unui lot din izlazul comunal prin cultivarea cu plante furajere si cerealeDescarca
Proces verbal din 15.11.2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 97/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 96/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 95/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 94/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 93/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 92/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 91/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 90/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 89/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 88/2022Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 87/2022Descarca
Proces verbal 06 octombrie 2022Descarca
Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare sediu serviciu public de alimentare cu apa si canalizareDescarca
Hotarare privind infintarea Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizareDescarca
Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului localDescarca
Hotarare privind aprobarea actualizarii statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cuza VodaDescarca
Hotarare privind aprobarea DALIDescarca
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor elevilorDescarca
Hotarare privind constituirea unei comisii mixte de analiza si verificareDescarca
Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.2Descarca
Hotarare privind aprobarea platii, prin compensare, a concediului de odihna neefectuatDescarca
Hotarare privind imputernicirea viceprimarului comunei Cuza Voda sa conduca si sa coordoneze activitatea Serviciului Public cu Alimentare cu Apa si CanalizareDescarca
Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatiei publice, a unor spatii in suprafata utila de 139.33 mp, din cladirea Dispensar uman”Descarca
Hotarare privind aprobarea acordarii unui premiu, in bani, pentru eleva Andreea-Ruxandra Nicolae”Descarca
Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda pe anul 2022 sursa A”Descarca
Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda pe anul 2022 sursa G”Descarca
Proces verbal 29 septembrie 2022″Descarca
HCL 70 din 13.09.2022 privind realizarea proiectului “Asigurarea infrastructurii specifice pentru activitati pescaresti in comuna Cuza Voda”Descarca
HCL 69 din 12.08.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Vodă, județul Călărași, pe anul 2022Descarca
Minuta sedinta extraordinara 12 august 2022Descarca
HCL 68 din 12.08.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2022Descarca
HCL 67 din 12.08.2022 privind alegerea viceprimaruluiDescarca
Proces verbal sedinta extraordinara 12 august 2022Descarca
HCL reciclare gunoiDescarca
HCL 66 din 26.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza VodaDescarca
HCL 65 din 26.07.2022 privind preventia aparitiei unor situatii de urgenta determinate de tipul de risc CANICULA si limitarea efectelor acesteiaDescarca
HCL 64 din 26.07.2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei “MODERNIZAREA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CUZA VODA”Descarca
HCL 63 din 26.07.2022 privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investitie “MODERNIZAREA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CUZA VODA”Descarca
HCL 62 din 20.07.2022 privind aprobarea platii prin compensarea CO neefectuat pentru viceprimarului comunei Cuza Vodă, Viorel Buzoianu, al cărui mandat a încetat la data de 31 mai 2022Descarca
HCL 60 din 20.07.2022, privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Ștefan Adrian – CătălinDescarca
Proces verbal sedinta ordinara 20 iulie 2022Descarca
HCL 59 din 20.07.2022 Alegerea președintelui de ședintaDescarca
Hotărârea 58/30.06.2022Descarca
Hotărârea 57/30.06.2022Descarca
Hotărârea 56/30.06.2022Descarca
Hotărârea 55/30.06.2022Descarca
Hotărârea 54/30.06.2022Descarca
Hotărârea 53/30.06.2022Descarca
Hotărârea 52 – 2022Descarca
Proces Verbal 30 06 2022Descarca
Hotărârea 51 – 2022Descarca
Hotărârea – 31.05.2022Descarca
Hotărârea 50 – 2022Descarca
Proces verbal 31.05.2022Descarca
Hotărârea nr. 41 – 16.05.2022Descarca
Proces verbal 16.05.2022Descarca
Hotărârea nr. 05 – 05.05.2022Descarca
Proces verbal 05 – 05.05.2022Descarca
Hotărârea – 28.04.2022Descarca
Proces verbal – 28.04.2022Descarca
Hotărârea nr. 14 – 14.04.2022Descarca
Proces verbal 14 – 14.04.2022Descarca
Hotărârile de la nr. 21 – 27 / 30. 03. 2022Descarca
Hotărârea nr. 20/ 09. 03. 2022Descarca
Hotarare nr.19/28.02.2022Descarca
Hotarare nr.18/28.02.2022Descarca
Hotarare nr.17/28.02.2022Descarca
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului localDescarca
Hotarare privind modificarea organigramei si a statutului de functii cu aparatul de specialitate al primaruluiDescarca
Hotarare privind aprobarea ROF al serviciului voluntar pentru situatii de urgentaDescarca
Hotarare privind aprobarea ROF al serviciului voluntar pentru situatii de urgentaDescarca
Hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale primarieiDescarca
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pt anul 2022Descarca
Hotarare privind aprobarea ROF al salii de sportDescarca
Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricolDescarca
Hotarare privind acordarea dreptului de uz si servitute pt suprafata de 78 m2 teren intravilanDescarca
Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului-cladire:Descarca
Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim IV al anului 2021 si incheierea exercitiului bugetar al anului 2021Descarca
Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt anul 2022Descarca
Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2021 in anul 2022Descarca
Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatea de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cuza VodaDescarca
Hot 6 -18.01.2022 + anexa 1Descarca

Hotărâri din anul 2021

Hot acoperirea definitivă a deficitDescarca
Hot modificate HCL nr. 54 2021Descarca
Hotărârea nr. 63 / 28. 12. 2021 și minuta ședinteiDescarca
SEDINTA 14.12.2021Descarca
Hotararea nr 50-51-52 din 11.2021Descarca
Hotararea nr 50-51-52 din 11.2021Descarca
Patrimoniul pajistilor din UAT Cuza VodaDescarca
Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Cuza VodaDescarca
Hotararea nr 46-49 din 15. 10 . 2021Descarca
Hotararea nr 130 / 11.10.2021Descarca
Hotararea nr 127 / 08.10.2021Descarca
Hotararea nr 125 / 06.10.2021Descarca
Hotararea nr 36 / 30.09.2021Descarca
Hotararea nr 45 / 30.09.2021Descarca
Hotararea nr 122 / 03.10.2021Descarca
Hotararea nr 112 / 24.09.2021Descarca
Hotararea nr 106 / 18.09.2021Descarca
Hotărârea nr. 35 / 07. 09. 2021 și minuta ședințeiDescarca
Hot 98-09.08.2021Descarca
Hotarari sedintea ordinara 28 mai 2021Descarca
Dispozitia de convocare Consiliul local din data de 28. 05. 2021Descarca
Minuta sedintei ordinare din 15 aprilie 2021Descarca
Minuta sedintei ordinare din 31 martie 2021Descarca
Minuta sedintei ordinare din 15 martie 2021Descarca
Minuta sedintei ordinare din 26 februarie 2021Descarca
Minuta sedintei ordinare din 27 ianuarie 2021Descarca
Minuta sedintei ordinare din 17 ianuarie 2021Descarca
Hotărârea nr. 19/ 15. 04. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local pentru o perioada de 3 luniDescarca
Hotărârea nr. 18/ 15. 04. 2021 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV si inchiderea exercitiului bugetar al anului 2020Descarca
Hotărârea nr. 17/ 15. 04. 2021 privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2020 in anul 2021Descarca
Hotărârea nr. 16/ 15. 04. 2021 privind aprobarea burselor scolareDescarca
Hotărârea nr. 15/ 15. 04. 2021 privind aprobarea bugeturilor de venituri si cheltuieli pe anul 2021Descarca
Hotărârea nr. 14/ 15. 04. 2021 privind serviciul aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizatiei de functionare, Avizului program de functionare si Acordului de functionare agentilor economiciDescarca
Hotărârea nr. 13/ 06. 04. 2021 privind serviciul public de alimentare cu apa si canalizareDescarca
Hotărârea nr. 12/ 06. 04. 2021 privind serviciul de iluminat publicDescarca
Hotărârea nr. 11/ 15. 03. 2021 realizarea investitiei Modernizare si reabilitare Camin Cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotărârea nr. 7/ 26. 02. 2021 privind închirierea pășuniiDescarca
HOTARARE nr. 2/27.01.2021 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV 2020 si stabilirea. Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru perioada 2020-2024Descarca

Hotărâri din anul 2020

Hotararea numarul 53 din 2020 – privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii – C.N.I. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local din comuna Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 52 din 2020 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii: “Modernizare drumuri de interes local din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 51 din 2020 – privind aprobarea participarii la “Programul privind sprijinirea efecientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” cu proiectul “MODERNIZARE SI EFIECIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI”Descarca
Hotararea numarul 50 din 2020 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici actualizati ai obiectivului de investitii “Amenajare circulatii pietonale in sat Ceacu, DJ 306”Descarca
Hotararea numarul 49 din 2020 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, pentru comuna Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 48 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III al anului 2020Descarca
Hotararea numarul 47 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II al anului 2020Descarca
Hotararea numarul 46 din 2020 – privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Cuza Voda pe anul 2020, in vederea achizitionarii unor pachete cadou pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Cuza Voda, cu ocazia sarbatorilor de iarnaDescarca
Hotararea numarul 45 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei “Modernizare statii de apa, extindere statie de epurare si retea de canalizare menajera etapa a III a in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 44 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020Descarca
Hotararea numarul 43 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020Descarca
Hotararea numarul 42 din 2020 – privind aprobarea proiectului si intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Infiintare retea de distributie gaza naturale in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 41 din 2020 – privind implementarea proiectului “Achizitii pentru un sistem informational integrat in comuna Cuza Voda”Descarca
Hotararea numarul 40 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei Modernizare si dotare Caminului cultural din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi;Descarca
Hotararea numarul 39 din 2020 – privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in relatia cu A.F.I.R., pentru implementarea proiectului “Modernizarea si reabilitare Camin Cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 38 din 2020 – privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in relatia cu A.F.I.R., pentru implementarea proiectului “Modernizarea statii de apa, extindere statie de epurare si retea de canalizare menajera etapa a III-a in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 37 din 2020 – privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in relatia cu A.F.I.R., pentru implementarea proiectului “Modernizarea si dotarea caminului cultural din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 36 din 2020 – privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 35 din 2020 – privind alegerea Viceprimarului comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 34 din 2020 – privind constituirea comisiei de numarare a votului in cazul procedurii de vot secretDescarca
Hotararea numarul 33 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consoliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021Descarca
Hotararea numarul 32 din 2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 31 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020Descarca
Hotararea numarul 30 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020Descarca
Hotararea numarul 29 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din IULIE-SEPTEMBRIE 2020Descarca
Hotararea numarul 28 din 2020 – privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratie, prin Compania Nationala de Investitii – C.N.I a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire Complex Sportiv in satul Cuza Voda, comuna Cuza Voda, Stadion, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 27 din 2020 – privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 26 din 2020 – Pentru modificarea HCL nr. 9 din 28 februarie 2020 privind infiintarea si organizarea “Serviciului public de Alimentare cu Apa si Canalizare” de interes local, specializat, cu personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 25 din 2020 – privind stabilirea modalitatii de inregistrarea si modificare a datelor pe care trebuie sa le contina registrul agricol, declarate de persoane fizice si juridice si aprobarea modelului tipizat de cerere/declaratie si invitatieDescarca
Hotararea numarul 24 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2020Descarca
Hotararea numarul 23 din 2020 – privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Cuza Voda pentru anul 2020Descarca
Hotararea numarul 22 din 2020 – privind aprobare P.U.Z. UNITATI AGRICOLE SI SERVICII amplasament comuna Cuza Voda, sat Ceacu, T 132, P 1, nr. cadastral 22638 si 23565, judet Calarasi in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G si Regulamentul Local de Urbanism aferent – beneficiar: FLORIAN TOP COMERCIAL SRL si N&N PAUN COM AGRO SRLDescarca
Hotararea numarul 21 din 2020 – privind aprobare P.U.Z. – CONSTRUIRE SERVICE AUTO amplasament comuna Cuza Voda, sat Ceacu, T 84, P 6, nr. cadastral 23509, judetul Calarasi in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: IVAN VIOREL PETRONELDescarca
Hotararea numarul 20 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei “Modernizare statii de apa, extindere statie de epurare si retea de canalizare menajera etapa a III a in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 19 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei Modernizare si reabilitare Camin Cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 18 din 2020 – privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta al COMUNEI CUZA VODA, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 17 din 2020 – privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi prin includerea sistemului de iluminat public din comuna Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 16 din 2020 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati ai obiectivului de investitii “Modernizarea si dotarea Caminului Cultural din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”Descarca
Hotararea numarul 15 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020Descarca
Hotararea numarul 14 din 2020 – privind darea in administrare a “Serviciului public de Alimentare cu Apa si Canalizare” de interes local, specializat, cu personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 13 din 2020 – privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 12 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile APRILIE-IUNIE 2020Descarca
Hotararea numarul 11 din 2020 – privind punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre Comitetul Judeten pentru Situatii de Urgenta Calarasi si ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de UrgentaDescarca
Hotararea numarul 10 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV si inchiderea exercitiului bugetar al anului 2019Descarca
Hotararea numarul 09 din 2020 – privind infiintarea si organizarea “Serviciului public de Alimentare cu Apa si Canalizare” de interes local, specializat, cu personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 08 din 2020 – privind modificarea si completarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda, judetul CalarasiDescarca
Hotararea numarul 07 din 2020 – privind aprobarea listei de investitii pe anul 2020Descarca
Hotararea numarul 06 din 2020 – privind aprobarea utlizarii excedentului din anul 2019 in anul 2020Descarca
Hotararea numarul 05 din 2020 – privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2020Descarca
Hotararea numarul 04 din 2020 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 in vederea repartizarii orelor de munca beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioareDescarca
Hotararea numarul 03 din 2020 – privind aprobarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din structura retelei de unitati scolare a comunei Cuza Voda ce vor functiona in anul scolar 2020-2021Descarca
Hotararea numarul 02 din 2020 – privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa ADescarca
Hotararea numarul 01 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile IANUARIE-MARTIE 2020Descarca